Par fondu

Kāpēc svarīgi?

Mācoties AUGAM  – veido interesantāku un iespējām bagātāku dzīvi sev un labāku Latviju mums visiem. Tikai zinātkāri cilvēki, zinoša un uz izaugsmi orientēta sabiedrība, kurā valda izpratne par ekonomikas un zinātnes procesiem, var veicināt valsts izaugsmi un kopējo labklājību. 

Būt par pilnvērtīgu cilvēku nozīmē AUGT mūža garumā – ticam, ka ikvienam ir tiesības uz pieeju kvalitatīvām zināšanām visa mūža garumā, un tai jābūt gan indivīdu, gan sabiedrības pamatvērtībai. Mēs zinām, ka varam darīt vairāk, lai veicinātu zināšanu sabiedrības veidošanos un uzlabotu iedzīvotāju finanšu pratību, virzot valsts ekonomisko attīstību.

AUGAM kopā – lai radītu nepieciešamās pārmaiņas, mēs aicināsim sadarboties jaudīgākos izglītības jomas domātājus un darītājus, kā arī atbalstīsim jaunu spēlētāju izaugsmi un iesakņošanos izglītības ekosistēmā, lai veidotu iniciatīvas, kas mudinātu mācīties visa mūža garumā, veicinātu sabiedrības finanšu veselību un palīdzētu nodrošināt kvalitatīvu vispārējo izglītību ikvienam.

Mērķis

Veicināt Latvijas sabiedrības izglītības kvalitāti, finanšu pratību un prasmes mācīties mūža garumā.

Uzdevumi

Organizēt, atbalstīt, akselerēt, pilnveidot iniciatīvas vai organizācijas, kam ir vai kas pierāda plānotu sistēmisku un izmērāmu ietekmi sabiedrības izglītības jomā, tādējādi veidojot un stiprinot ar izglītību saistīto organizāciju ekosistēmu Latvijas sabiedrības izaugsmei.

Fonda darbības virzieni

  • Vienlīdzības veicināšana kvalitatīvu zināšanu pieejamībai visā Latvijā

  • Zinātgribas veicināšana, sekmējot mācīšanos mūža garumā kā sabiedrības un indivīdu pamatvērtību

  • Konkurētspējīgas izglītības veicināšana tautsaimniecības attīstības izaugsmei (tai skaitā, satura un instrumentu radīšanu STEM jomā)

  • Finanšu pratības veicināšana visas sabiedrības vidū

Fonds AUGT

Pārvalde

Nodibinājuma “Fonds AUGT” dibinātājs ir AS “Swedbank”.

Fonda darbības uzraudzības padome:

Lauris Mencis, Padomes priekšsēdētājs, “Swedbank” valdes priekšsēdētājs

Dana Narvaiša, Padomes locekle, uzņēmuma “Lielvārds” kompetences centra vadītāja

Edgars Pastars, Padomes loceklis, “Cobalt” vadošais speciālists, zvērināts advokāts

Dāvis Siksnāns, Padomes loceklis, “Printful” dibinātājs un “Draugiem Capital” vadītājs

Andrejs Vasiļjevs, Padomes loceklis, uzņēmuma “Tilde” līdzdibinātājs un valdes loceklis

Mūsu komanda

Guna Joma
Fonds AUGT vadītāja, Valdes priekšsēdētāja