Atbalsts izglītības iniciatīvām

“Ieguldījums zināšanās maksā vislabākos procentus” Bendžamins Franklins “Ieguldījums zināšanās maksā vislabākos procentus” Bendžamins Franklins “Ieguldījums zināšanās maksā vislabākos procentus” Bendžamins Franklins “Ieguldījums zināšanās maksā vislabākos procentus” Bendžamins Franklins “Ieguldījums zināšanās maksā vislabākos procentus” Bendžamins Franklins “Ieguldījums zināšanās maksā vislabākos procentus” Bendžamins Franklins “Ieguldījums zināšanās maksā vislabākos procentus” Bendžamins Franklins “Ieguldījums zināšanās maksā vislabākos procentus” Bendžamins Franklins “Ieguldījums zināšanās maksā vislabākos procentus” Bendžamins Franklins “Ieguldījums zināšanās maksā vislabākos procentus” Bendžamins Franklins
Fonds AUGT

Veicina sabiedrības izglītības kvalitāti, finanšu pratību un prasmes mācīties mūža garumā

Fonds palīdz radīt labvēlīgu vidi inovatīvu ideju realizēšanai izglītības jomā, uzlabo finanšu pratību, kas kopumā vērsts uz zināšanu sabiedrības un konkurētspējīgu darba vietu veidošanos, veicinot valsts izaugsmi.

Uzlūkojam izglītību kā procesu mūža garumā, ietverot tajā virkni nozīmīgu dimensiju un īpašu uzmanību veltot dažādu sabiedrības grupu finanšu pratības veicināšanai.

Fonds kalpo par pamatu ciešāku sadarbības saišu veidošanai ar izglītības kopienu saistīto pušu vidū, kā arī atbalsta vienlīdzīgu, kvalitatīvu izglītības pieejamību visā Latvijā un tai noderīgu risinājumu veidošanu (tai skaitā, STEM apguves veicināšanai izglītības sistēmā).

 

Atbalsts iniciatīvām

Fonds sniedz atbalstu izglītības iniciatīvām gan finansiāli, gan ar savām zināšanām, sadarbības tīklu un kontaktu loku

Atbalsts organizācijām

Fonds sniedz atbalstu izglītības sektora organizācijām dodot tām iespējas pilnveidoties un attīstīties

Dati un informācija

Fonds atbalstīs jaunu izglītības jomas pētījumu izstrādi, organizēs un atbalstīs domnīcas, diskusijas, konferences

Aktivitātes

Jaunumi

Saruna LAMPĀ “Kā AUGT, mācoties mūža garumā?”.

Sarunu festivālā LAMPA šogad aicinājām uz sarunu par to, kā AUGT, mācoties mūža garumā

Izglītības sektora NVO un sociālo uzņēmumu tikšanās platforma

Stiprinot ar izglītību saistīto organizāciju ekosistēmu Latvijā, Fonds AUGT uzsāk jaunu platformu sadarbībai un izaugsmei.

Jaunumi

Pašvadītas mācīšanās ceļvedis vecākiem

Sadarbībā ar Pusaudžu resursu centru izdodam Pašvadītas mācīšanās ceļvedi un video vecākiem strukturētas sarunas veidošanai ar dažādu vecuma grupu bērniem.

Fonda dibinātājs

Nodibinājuma “Fonds AUGT” dibinātājs ir AS “Swedbank”.

“Pārmaiņas izglītības sektorā Latvijā iespējamas vien tad, ja visas iesaistītās puses skaidri apzinās mērķi un kopīgi vienojas par ceļa karti, kā to sasniegt. Tāpēc, turpinot Swedbank ilgstošo ieguldījumu Latvijas zināšanu sabiedrības stiprināšanā, vēlamies dot paliekošu un būtisku pienesumu labu pārmaiņu īstenošanai izglītības jomā,” uzsver Lauris Mencis, Swedbank Latvija valdes priekšsēdētājs un “Fonds AUGT” padomes priekšsēdētājs.