10.07.2024.

Saruna LAMPĀ “Kā AUGT, mācoties mūža garumā?”.

Sarunu festivālā LAMPA šogad kopā ar Danu Narvaišu, Izglītības izaugsmes un pārmaiņu vadītāju, Fonds AUGT padomes locekli, Andu Čakšu, Izglītības un zinātnes ministri, Lolitu Stašāni, Swedbank komunikācijas un ilgtspējas pārvaldes vadītāju, Edgaru Bajarunu, Siguldas Tehnoloģiju izglītības centra direktoru, un Uldi Pāvulu, organizāciju psihologu, aicinājām uz sarunu par to, kā AUGT, mācoties mūža garumā.

Daži no sarunas secinājumiem:
• Mācāmies katru dienu, bet visbiežāk tad, kad ir nepieciešamība, jo tas rada motivāciju gan individuālai personības izaugsmei, gan ikdienas darbam nepieciešamo prasmju un kvalifikāciju pilnveidei.
• Nepieciešamību radīs darba devēji un tehnoloģijas, arī kopienas un organizāciju kultūra veicina vidi, kurā vajadzība mācīties, augt un attīstīties kļūst par pašsaprotamu procesu. Ar varu un piespiedu kārtā motivāciju radīt nevar.
• Jo pozitīvāka ir mācīšanās pieredze, jo veiksmīgāk un ar lielāku prieku mācīsimies visa mūža garumā.
• Dati rāda, ka valstis, kurās cilvēki ilgāku laiku pavada mācoties, ir arī ekonomiski attīstītākas.
• Izglītības ekosistēmai būtu jāattīstās tā, lai radītu maksimāli daudz iespēju, kur cilvēki ar dažādām vajadzībām var apgūt nepieciešamās zināšanas. Sadarbojoties formālās un neformālās izglītības sniedzējiem, radot jaunus mācību programmu veidus, var veidot vidi, kas motivē sabiedrību izglītoties.

Liels paldies sarunas dalībniekiem un klausītājiem! Turpināsim sarunāties virtuālajā vidē, atbildot uz sarunas laikā iesūtītajiem jautājumiem.