15.03.2024.

Iespējamās misijas Līderības programma

Fonds AUGT kā pirmo savu iniciatīvu atbalsta Iespējamās misijas realizēto Latvijas pašvaldību izglītības pārvalžu profesionālās attīstības programmu vadītāju līderības kompetenču attīstībai. Tās mērķis ir sniegt praktiskas mācības pašvaldībām, lai ikdienā mērķtiecīgāk atbalstītu skolu un pirmsskolu vadītājus.

Programmas laikā tiek apgūtas un reflektētas deviņas tēmas: līderība, emocionālā inteliģence, DiSC uzvedības stila modelis, situatīvā vadība, organizācijas kultūra un komandas vadīšana, koučings, tai skaitā komandas koučings, vadītāja attīstības instrumenti, mērķu uzstādīšana un 360 novērtējuma aptaujas, kā arī talantu vadība un pēctecība.

Pašlaik šajā programmā mācības tiek nodrošinātas septiņām pašvaldībām – Saulkrastu, Talsu, Valmieras, Gulbenes, Ogres, Jelgavas valsts pilsētas un Jelgavas novada, – kuru pirmsskolu un skolu vadītāji ir Iespējamās misijas programmas “3+3+3” dalībnieki, ļaujot veidot ciešāku sadarbības saikni starp izglītības pārvalžu vadītājiem un pašvaldībām.

Pārmaiņu vadība jebkurā organizācijā sākas ar spēcīgu un iedvesmotu vadību. Atbalsts šai iniciatīvai atspoguļo fonda apņemšanos veicināt izglītības sistēmas pilnveidi, kurā katrs pedagogs un vadītājs papildina zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai veicinātu ilgtspējīgu un sistēmisku pārmaiņu kultūru. Uzskatām, ka mūžizglītība un vadītāja prasmju nepārtraukta pilnveide ir ne tikai iespēja, bet arī nepieciešamība mūsdienu dinamiskajā pasaulē.